کلینیک راشا
مزوژل جالپرو چیست

مزوژل جالپرو چیست؟

مزوژل جالپرو(JALUPRO) یک محلول تزریقی قابل بازجذب استریل است که به عنوان یک بیورویتالیزر پوستی عمل می کند که برای بهبود بافت پوست، روشن کردن