کلینیک راشا

لیزر موهای نازک و کرکی بدن

لیزر موهای نازک و کرکی بدن یکی از دغدغه‌هایی است که بسیاری از افراد دارند، موهای نازک و پرز مانند که در نواحی متعددی از

لیزر موهای صورت

لیزر موهای زائد صورت چگونه است؟

صورت انسان پوست بسیار حساسی دارد و وجود موهای زائد چهره، در زیبایی صورت تاثیر گذار هستند. به همین دلیل امروزه بسیاری از زیباجویان از

عوارض لیزر موهای زائد کل بدن

عوارض لیزر موهای زائد کل بدن

لیزر موهای زائد یکی از بهترین روش‌های دائمی جهت رهایی از شر موهای اضافه بدن بوده که در حال حاضر اکثر افراد به این روش

نکات قبل از لیزر موهای زائد

نکات قبل از لیزر موهای زائد

نکات قبل از لیزر موهای زائد و رعایت مراقبت های قبل از لیزر بسیار مهم است. زیرا اغلب اوقات عدم رضایت و نتیجه‌های نامطلوب از

سن مناسب برای لیزر موهای زائد

سن مناسب برای لیزر موهای زائد

رشد موهای زائد با شروع نوجوانی آغاز شده و ممکن است باعث کاهش اعتمادبه‌نفس افراد شود. اعتمادبه‌نفس در این سنین بسیار مهم است و رضایت